Dolphins - The Oracle of the Sea
Evolution and Taxonomy Behaviour
Anatomy Human and Dolphin
Table of Contents Previous Section First Page in this Section Skip this Section

Taxonomie

In deze sectie zul je ontdekken hoe de verschillende soorten (dolfijnen in oceanen; kleine, getande walvissen; dolfijnen in rivieren) geclassificeerd zijn in de verschillende sub-families.

Oceanic Dolphins Page

Oceaandolfijnachtigen

Bij deze sub-familie horen 26 soorten, waarbij de beroemde tuimelaar (bottlenose dolphin, Tursiops truncatus) en de gewone dolfijn (common dolphin, Delphinus delphis). Deze dolfijnen zijn in de website het meest besproken, dus de informatie over deze soorten is zeer uitgebreid. Voor elke sub-soort is een aparte pagina gerelateerd.

Small Toothed Whales Page

Kleine Tandwalvissen

Bij de kleinere getande walvissen horen soorten zoals de Orca (killer whale, Orcinus Orca), de melon-headed whale (Peponcephala electra) en de pilot whales (Globicephala macrorhynchus and G. melas). Ondanks dat ze "walvissen" worden genoemd, behoren ze toch tot de dolfijnen familie. Op deze pagina worden deze soorten beknopt beschreven.

River Dolphins Page

Rivierdolfijnachtigen

Deze groep dolfijnen zijn te beschrijven als nogal 'vreemde' wezens. "Een van de meest ontwikkelde walvisachtige" en "evolutionair vooroplopend sinds miljoenen jaren geleden". Ze hebben het meest ontwikkelde echolocatie-systeem van alle walvisachtigen en ze hebben overblijfselen van 'vingers' aan hun flippers. Helaas zijn ze ook een van de meest zeldzame dieren, sommige soorten liggen zelfs op uitsterven. Ze zijn zeker niet dicht gerelateerd aan de normale dolfijnen: wanneer de kleine, getande walvissen ontstonden zijn ze min of meer een andere weg opgegaan. Deze pagina bevat informatie over de unieke aanpassingen van deze dolfijnen die ze hebben gemaakt door de vreemde leefomgeving. Ook is er informatie te vinden over elke sub-soort.

© 1998 Thinkquest Team 17963 <17963@advanced.orgREMOTE>: Bradford Hovinen, Onno Faber, Vincent Goh
Modified: 21 August 1998, Created: 16 August 1998
Thinkquest 98 banner