Dolphins - The Oracle of the Sea
Evolution Behaviour
Anatomy Man and Dolphin
Table of Contents Previous Section First Page in this Section Skip this Section

De Relatie tussen Mensen en Dolfijnen

Al eeuwenlang zijn mensen op een andere manier omgegaan met dolfijnen dan met andere dieren. Er zijn vele voorbeelden van dolfijnen-mensen relaties, zowel positief als negatief van aard. Er ontwikkelden zich mythen rond dolfijnen en er ontstonden symbiotische relaties tussen mensen en dolfijnen. Aan de andere kant is de mens verantwoordelijk voor de slachting van miljoenen dolfijnen voor zijn eigen gewin. Dolfijnen werden in gevangenschap gehouden, en dat veroorzaakte veel discussie over de ethische implicaties van activiteiten als onderzoek en het op laten treden van dolfijnen.

Threats Page

Bedreigingen

Door de eeuwen heen, terwijl mensen de dolfijnen zijn gaan respecteren, hebben andere mensen geprobeerd ze te doden. Zowel met opzet als per ongeluk worden ze gevangen. In de laatste decennia zijn er visserijmethoden ontwikkeld die miljoenen dolfijnen het leven kostten en in sommige gevallen hun populaties hebben terug gedrongen tot een fractie van wat ze waren. Deze pagina behandelt de problemen van het direct en incidenteel vangen van dolfijnen en andere milieuproblemen zoals habitatvernietiging.

Conservation Page

Maatregelen voor Bescherming

Waar sommige mensen hebben geprobeerd om dolfijnen te doden, zetten anderen zich juist in voor de bescherming van deze dieren. Gedurende de jaren zijn ere vele conventies, verdragen en wetten ontworpen om de moord op deze dieren tegen te gaan. Deze pagina behandelt in het kort enkele van de maatregelen die getroffen worden.

Captivity Page

Dolfijnen in Gevangenschap

Of het ethisch verantwoord is om dolfijnen in gevangenschap te houden en ze te trainen om voor een publiek op te treden is een bron van veel discussie. Sommigen geloven dat het onterend en vernederend is om dolfijnen te dwingen om een show op te voeren, maar anderen vinden juist dat veel van de gedragingen die dolfijnen laten zien tijdens hun optreden juist deel uit maken van hun natuurlijk repertoire, en dat ze van nature acrobatisch zijn en van gezelligheid houden. Deze pagina behandelt de vraagstukken rond dolfijnen in gevangenschap en legt meer uit over de achterliggende discussie.

© 1998 Thinkquest Team 17963 <17963@advanced.orgREMOTE>: Bradford Hovinen, Onno Faber, Vincent Goh
Modified: 21 August 1998, Created: 17 August 1998
Thinkquest 98 banner