Dolphins - The Oracles of the Sea
Evolution and Taxonomy Behaviour
Anatomy Human and Dolphin
Table of Contents Previous Page Next Page Bottom of Page

Contributions for this Page Discussion Forum

Go to:
 • Photo library
 • Diagram library
 • Media library • Dolfijnen in gevangenschap

  1. Argumenten voor gevangenschap
  2. Argumenten tegen gevangenschap

  Een van de meer controversiele vraagstukken rond de relatie tussen mens en dolfijn is of dolfijnen en andere walvisachtigen wel in gevangenschap gehouden moeten worden. Er worden op dit moment over de hele wereld bijna 3000 tuimelaars in gevangenschap gehouden, plus enige honderden pilot whales, spotted dolphins, en orca's en kleinere aantallen van gewone dolfijnen, Amazone dolfijnen, false killerwhales, Baiji en anderen.

  In de jaren 1870 is de mens begonnen met het in gevangenschap houden van walvisachtigen; het waren aangespoelde dieren die gered konden worden voor ze doodgingen en werden tentoongesteld in aquaria. Pas eind jaren dertig begon men met moderne trainingsmethoden. Marine Studios, een filmmaatschappij uit Hollywood, bouwde een zee-aquarium in Florida om dolfijnen te filmen. De gevangen dolfijnen werden daar spoedig een grote toeristische attractie. Een van de oppassers probeerde de dolfijnen te trainen en hij ondervond dat de dieren aardig intelligent waren en dat hij hen van alles kon leren. Het succes van deze instelling spoorde in de jaren veertig en vijftig de ontwikkeling aan van vele oceanariums over de hele wereld.

  Back to Outline Argumenten voor gevangenschap

  Een van de meer controversiele vraagstukken rond de relatie tussen mens en dolfijn is of dolfijnen en andere walvisachtigen wel in gevangenschap gehouden moeten worden. Er worden op dit moment over de hele wereld bijna 3000 tuimelaars in gevangenschap gehouden, plus enige honderden pilot whales, spotted dolphins, en orca's en kleinere aantallen van gewone dolfijnen, Amazone dolfijnen, false killerwhales, Baiji en anderen.
  In de jaren 1870 is de mens begonnen met het in gevangenschap houden van walvisachtigen; het waren aangespoelde dieren die gered konden worden voor ze doodgingen en werden tentoongesteld in aquaria. Pas eind jaren dertig begon men met moderne trainingsmethoden. Marine Studios, een filmmaatschappij uit Hollywood, bouwde een zee-aquarium in Florida om dolfijnen te filmen. De gevangen dolfijnen werden daar spoedig een grote toeristische attractie. Een van de oppassers probeerde de dolfijnen te trainen en hij ondervond dat de dieren aardig intelligent waren en dat hij hen van alles kon leren. Het succes van deze instelling spoorde in de jaren veertig en vijftig de ontwikkeling aan van vele oceanariums over de hele wereld.

  Het grootste voordeel van dolfijnen in gevangenschap is het vergroten van het publiek bewustzijn van deze dieren. Maar heel weinig mensen zullen de gelegenheid krijgen om dolfijnen in het wild te zien, maar alleen al in de Verenigde Staten kunnen honderden miljoenen mensen jaarlijks walvissen en dolfijnen in gevangenschap zien. Om het behoud van welke diersoort dan ook te laten slagen, is publiek bewustzijn noodzaak. Bijvoorbeeld totdat orca's in gevangenschap werden gehouden, beschouwde men ze als competitie voor vissers, en werden ze daarom achteloos afgeschoten en verminkt. In 1964 en 1965 werden de eerste orca's in gevangenschap gehouden, hetgeen resulteerde tot een grotere publieke belangstelling. Kort daarna begonnen de eerste boottochten naar wilde orca's, en toonde het publiek dat zij achter de bescherming van deze dieren stonden. Tegenwoordig hebben zowel de Verenigde Staten als Canada wetten die de orca beschermen.
  In kringen van natuurbeschermers is veel interesse ontstaan voor de mogelijkheid om dieren in gevangenschap te fokken om wilde populaties te onderhouden die anders in gevaar zouden komen of zelfs zouden kunnen verdwijnen door de bedreigingen die door menselijke activiteiten op ze af komen. Diverse walvisachtigen hebben zich met succes voortgeplant in gevangenschap, hoofdzakelijk de tuimelaar en de orca. De verbeterde huisvesting die door jaren van onderzoek steeds verder ontwikkeld is, heeft het fokken met walvisachtigen in gevangenschap veel makkelijker gemaakt. In de toekomst zal het misschien mogelijk worden om een populatie in gevangenschap te houden die zich helemaal zelf kan onderhouden. In 1979 werden maar 18% van de tuimelaars in gevangenschap geboren; in 1983 was dat al gestegen naar 32%. Er zijn zelfs gevallen waarbij al drie generaties in gevangenschap leven.
  Zonder dolfijnen in gevangenschap zou de samenleving nog niet een fractie van de huidige onderzoekscapaciteit hebben, en zou onze kennis van dolfijnen heel wat minder zijn. Goede informatie over het voortplantingsgedrag en voortplantingscyclus is nodig voor een betrouwbare schatting van wilde populaties, maar kan niet worden verkregen zonder dolfijnen in gevangenschap te bestuderen. Dit onderzoek heeft ook waardevolle informatie opgeleverd over de zintuigen, zoals echolocatie, smaak en reuk, en over sociale integratie. Gegevens van studies van dolfijnen in gevangenschap zijn doorgaans zeer gedetailleerd, terwijl de studie van wilde dieren een schetsmatig beeld oplevert. Maar om een compleet beeld te krijgen, zijn beide typen onderzoek nodig.

  Back to Outline Argumenten tegen gevangenschap

  Veel mensen die er tegen zijn dat dolfijnen in gevangenschap worden gehouden, vinden dat de dieren dwingen om een show op te voeren voor een publiek onterend en vernederend is. Dolfijnen zijn echter van nature gezelligheidsdieren en ze waarderen applaus en enthousiasme. Veel van hun gedrag tijdens een optreden kent een natuurlijke variant. Bijvoorbeeld het gooien van een bal met de staart verschilt maar heel weinig van een kwal uit het water opgooien, een gedrag dat bekend staat als 'Medusa tossing'. Critici zeggen echter dat of het nu natuurlijk gedrag is of niet, het dwingen om deze gedragingen op te voeren blijft onethisch.

  Tegenstanders van het gevangen houden van walvisachtigen hebben kritiek op de nauwkeurigheid van onderzoeksprojecten. Wilde dolfijnen kunnen zich vrij bewegen en kunnen gemakkelijk van de ene naar de andere groep verhuizen. In gevangenschap is een dolfijn beperkt tot zijn aquariumgenoten, hetgeen het resultaat van bepaalde experimenten kan kleuren. Omdat verschillende soorten een andere sociale structuur kennen en een ander zwemgedrag hebben, kan dit effect bij bepaalde soorten groter zijn dan bij anderen. Bovendien kan het bestuderen van de echolocatie belemmerd worden doordat sommige dolfijnen doof worden van de grote hoeveelheid geluid in het bassin. In het wild zijn de geluiden zachter en kan er effecienter gebruik worden gemaakt van de bandwijdte. In ieder geval wijzen dit soort problemen op de noodzaak om ook onderzoek aan wilde dolfijnen te blijven doen.

  Gevangen dolfijnen weer in het wild loslaten veroorzaakt problemen. De dieren zijn gewend om dode vis en vlees te eten dat de trainers en altijd gaven, en weigeren nog levende vis te eten voor en na hun vrijlating. Enkelen keren zelfs vrijwillig terug naar hun kooi als ze een school dieren tegenkomen waar ze niet mee vertrouwd zijn. Anderen die zich bij een school proberen te voegen waar ze geen familie van zijn, worden aangevallen. Er is bewijsmateriaal dat het natuurlijk sterftecijfer van vrijgelaten walvisachtigen erg hoog is, in de orde van 15%. Men kan evengoed beweren dat dit een reden is om geen gevangen dolfijnen meer los te laten als zeggen dat er uberhaupt geen walvisachtigen meer in gevangenschap gehouden zouden mogen worden. In gevangenschap neigen ze ertoe om als aristocraten te leven en leren zo niet hoe ze moeten overleven in het wild.

  Table of Contents Previous Page Next Page Top of Page

  Bibliography

  Ellis, Richard. Dolphins and Porpoises. New York: Alfred & Knopf, Inc., 1982.

  Harrison, Sir Richard, et. al. Whales, Dolphins and Porpoises. New York: Facts on File, Inc., 1994.

  Evolution and Taxonomy Behaviour Anatomy Human and Dolphin
  © 1998 Thinkquest Team 17963 <17963@advanced.orgREMOTE>: Bradford Hovinen, Onno Faber, Vincent Goh
  Modified: 29 August 1998, Created: 21 August 1998
  Thinkquest 98 banner