Dolphins - The Oracles of the Sea
Evolution and Taxonomy Behaviour
Anatomy Human and Dolphin
Table of Contents Previous Section First Page in this Section Skip this Section

Gedrag

Welkome op dit gedeelte van onze website, waar je alles kunt leren over het gedrag van dolfijnen. Om het gedrag van dolfijnen beter te begrijpen, zijn er ook video's en geluiden beschikbaar. Vier subonderwerpen zullen het gedrag beschrijven: intelligentie, navigatie, speelsheid en sociale omgang.

Intelligence & language

Intelligentie en Taal

Dolfijnen zijn hoog intelligente wezens, en er zijn zelfs mensen die geloven dat dolfijnen net zo intelligent zijn als mensen, of zelfs intelligenter. Over deze gedachten wordt hier de proef op de som genomen. Er zijn veel onderzoeken geweest, met veel verschillende resultaten. Deze sectie geeft je toegang tot de intellectuele wereld wereld van dolfijnen.

Navigation and echolocation

Navigatie en Echolocatie

Dolfijnen hebben een hangige navigatiemethode; de sonar. Met dit apparaat, dolfijen kunnen gemakkelijk door de zee navigeren, ondanks hun beperkte gezichtsvermogen. In deze sectie wordt een duidelijke uitleg gegeven over hoe deze sonar werkt en hoe die gebruikt wordt.

Playfulness of the Dolphin

Speelsheid van Dolfijnen

We weten allen af van de speelsheid van dolfijnen. Dolfijnen houden erg van spelen en wij genieten met ze mee. Neem een kijkje in het dolfinarium en je zult het begrijpen. In deze sectie, zul je verschillende speelse activiteiten ontdekken, waar dolfijnen zich dagelijks mee bezig houden. Video filmpjes over een deel van deze activiteiten zijn beschikbaar.

Social Intercoarse and Communication

Sociale Omgang en Communicatie

Dolfijnen zijn vriendelijke, sociale dieren die gezelschap op prijs stellen. Onder andere om deze om deze reden leven ze in grote groepen. Hier, zul de ontdekken hoe dolfijnen met elkaar, en met de mens omgaan. Wij zullen ook verschillende problemen in de communicatie tussen dolfijnen en mensen beschrijven

© 1998 Thinkquest Team 17963 <17963@advanced.orgREMOTE>: Bradford Hovinen, Onno Faber, Vincent Goh
Modified: 29 August 1998, Created: 7 July 1998
Thinkquest 98 banner